Κανονιστική πράξη εμποροπανήγυρις Φιλιππιάδας

Εγκρίθηκε από το Δημοτιικό Συμβούλιο η κανονιστική πράξη λειτουργίας της εμποροπανήγυρις Φιλιππιάδας, έτους 2016. Επισυνάπτονται οι κανονιστική πράξη, οι αιτήσεις και η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Κανονιστική πράξη εμποροπανήγυρις

Αίτηση 1

Αίτηση 2

Υπεύθυνη δήλωση

Δημοσιεύτηκε σε: