Πρόσκληση για δύο συνεδριάσεις (ειδική και τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει του Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζηρού με θέμα ημερήσιας διάταξης: “Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων του Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2017 και του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017. Επίσης την ίδια ημέρα στις 19.00 έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στην παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου