Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ