ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ.

Πρόσκληση

Κυκλοφοριακή μελέτη

 

*Όσοι επιθυμούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους για το θέμα που καλείται να εγκρίνει η Επιτροπή Διαβούλευσης, μπορούν να αποστείλουν σχετικό κείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimoszirou.gr με την ένδειξη: ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Δημοσιεύτηκε σε: