Απόφαση Δημάρχου για τον οριμό και τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων

Ορισμοί αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων

Δημοσιεύτηκε σε: