Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Φιλιππιάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017