ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΑΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)