Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ