7 Ιουνίου, 2019

Daily Archives

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν.4611/2019)

    Ο Δήμος Ζηρού, στα πλαίσια του Νόμου 4611 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου & λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις) », ανακοινώνει ότι : Με το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο που […]