Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 19.00

Πρόσκληση Δ.Σ.