Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Τίτλος

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού

Φορέας Υλοποίησης

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Προϋπολογισμός

1.845.500,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή

Η πράξη αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού. Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται στα 7.594μ και συνδέεται με υφιστάμενο κεντρικό αγωγό, για την οδήγηση των λυμάτων στην ΕΕΛ Λούρου.

Στόχος

Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Αποτελέσματα

Περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Λούρου – Θεσπρωτικού, με ωφελούμενο πληθυσμό τους κατοίκους του οικισμού Θεσπρωτικού.

 

 

Δίκτυο ακαθάρτων

Δημοσιεύτηκε σε: