Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 30.4.2020

Πρόσκληση