Διακήρυξη για προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 5970,65 τ.μ. στη θέση «Γκρόμπα», τμήμα του υπ. αριθμ. 599 α «Χερσολείβαδο Κοινό» αγροκτήματος Νέας Κερασούντας

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης