Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η: Θέμα: «Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Ζηρού και τα Ν.Π.Δ.Δ. για τα οικ. Έτη 2021-23»

Ανακοίνωση

Διακήρυξη – Απόσπασμα πρακτικού απόφασης