5 Μαρτίου, 2021

Daily Archives

  • Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανεμογεννήτριες

    Κατά την 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διενεργήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Ζηρού, συζητώντας ως 1ο θέμα τις δύο ‘βεβαιώσεις παραγωγού’ που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού στα Θεσπρωτικά όρη και τα βουνά του Σουλίου, έλαβε την παρακάτω απόφαση: “Ο Δήμος Ζηρού δεν είναι αντίθετος […]