Αίτηση απαλλαγής Δ.Τ. & Μείωσης τέλους κοινόχρηστων χώρων. https://dt.govapp.gr/ – Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας

Ανακοίνωση

Δημοσιεύτηκε σε: