Προκήρυξη έργου: Συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ.Κ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ)

Προκήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2021

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠ 2021