Πρόσκληση σε συνεδρίαση -δια περιφοράς- της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 24 Μαΐου (ώρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε σε: