Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22 Ιουνίου, ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση