Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση