Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Ζηρού για συμμετοχή στα τμήματα μάθησης (με τηλεκπαίδευση και δια ζώσης) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε: