Ανακοίνωση για τη νέα ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση στο πρόγραμμα επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος

Ανακοίνωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΗ 22

ΦΕΚ 3088-2020

ΦΕΚ 6302-2021

Δημοσιεύτηκε σε: