5 Φεβρουαρίου, 2022

Daily Archives

  • Διακηρύξεις για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Θεσπρωτικού

    1.      Δημοτική  έκταση  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού,  στη  θέση  « Προντουμάνι»,  συνολικού  εμβαδού  5.000,00  τετραγωνικών  μέτρων,  τμήμα  του  αριθ.  175  κληροτεμαχίου  διανομής  Θεσπρωτικού  έτους  1933. 2.       Δημοτική  έκταση  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού,  στη  θέση  « Προντουμάνι »,  συνολικού  εμβαδού  5.032,00  τετραγωνικών  μέτρων,  τμήμα  του  αριθ.  175  κληροτεμαχίου  διανομής  Θεσπρωτικού  έτους  1933. 3.       Δημοτική  έκταση  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού,  στη  θέση  « Προντουμάνι »,  συνολικού  εμβαδού  5.283,36  τετραγωνικών  μέτρων,  τμήμα  του  αριθ.  175  κληροτεμαχίου  διανομής  Θεσπρωτικού  έτους  1933. ΕΚΤΑΣΗ 5000ΤΜ ΕΚΤΑΣΗ 5032ΤΜ ΕΚΤΑΣΗ 5283-36ΤΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5000ΤΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5032-00ΤΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5283-36ΤΜ