Διακηρύξεις για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Θεσπρωτικού

1.      Δημοτική  έκταση  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού,  στη  θέση  « Προντουμάνι»,  συνολικού  εμβαδού  5.000,00  τετραγωνικών  μέτρων,  τμήμα  του  αριθ.  175  κληροτεμαχίου  διανομής  Θεσπρωτικού  έτους  1933.

2.       Δημοτική  έκταση  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού,  στη  θέση  « Προντουμάνι »,  συνολικού  εμβαδού  5.032,00  τετραγωνικών  μέτρων,  τμήμα  του  αριθ.  175  κληροτεμαχίου  διανομής  Θεσπρωτικού  έτους  1933.

3.       Δημοτική  έκταση  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού,  στη  θέση  « Προντουμάνι »,  συνολικού  εμβαδού  5.283,36  τετραγωνικών  μέτρων,  τμήμα  του  αριθ.  175  κληροτεμαχίου  διανομής  Θεσπρωτικού  έτους  1933.

ΕΚΤΑΣΗ 5000ΤΜ

ΕΚΤΑΣΗ 5032ΤΜ

ΕΚΤΑΣΗ 5283-36ΤΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5000ΤΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5032-00ΤΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5283-36ΤΜ