Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση