Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αγ. Γεωργίου

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης