22 Μαρτίου, 2022

Daily Archives

  • Ανακοίνωση -ενημέρωση προς πωλητές υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου

    Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νομοσχεδίου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», ενημερώνουμε τους πωλητές υπαίθριου –πλανόδιου εμπορίου, ότι ο φάκελος με την κατάσταση των αδειών τους έχει διαβιβαστεί […]