Επανάληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

Διακήρυξη δημοπρασίας