Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ