Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ