ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ”

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ