Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου (ώρα 09.00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ