Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ.

Πρόσκληση