Τεύχη Δημοπράτησης έργου με τίτλο: “Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού”

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΣΥ

Α2_ΚΑΤΟΨΗ

Α3_ΗΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ