Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00

Πρόσκληση