Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση