Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ