Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 10.00

Προσκληση