Διακήρυξη για εκμίσθωση Δημοτικού ακίνητου, κτιρίου στην Κοινότητα Γοργομύλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ