Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ