ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2024

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2024, προς κάθε ενδιαφέρομενο.

SKMBT_60124012910470

Δημοσιεύτηκε σε: