ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας : «Καυσίμων και Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας : «Καυσίμων και Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού.

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν :

  • Πετρέλαιο κίνησης (Diesel), ποσό 25.000,00 ευρώ
  • Βενζίνη Αμόλυβδη, ποσό 6.000,00 ευρώ
  • Λιπαντικά, ποσό 2.000,00 ευρώ

Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί με τους προμηθευτές οι οποίοι θα προκύψουν από την παραπάνω διαπραγμάτευση, θα λήξει αυτοδίκαια με την ανάδειξη των προμηθευτών από την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου. (αρ. πρωτ. : 5237/1-4-2014 Διακήρυξη) ανεξάρτητα εάν έχει καλυφθεί το ποσό της σύμβασης που έχει υπογραφεί με την παραπάνω διαδικασία. Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος (Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα), μέχρι την 10η του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.(Βλ. συν. Παράρτημα Α). Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες. Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης (τεχνική Περιγραφή) παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση