ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Μεγάλη  Δευτέρα  14  Απριλίου  2014  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού

 2. Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 3. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 4. Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  καυσίμων  και  λιπαντικών  του  Δήμου  Ζηρού  μετά  από  διαπραγμάτευση,  ποσού  33.000,00 €  για  την  κάλυψη  τρεχουσών  αναγκών  έως  την  διαγωνιστική  διαδικασία

 5. Αποδοχή  ποσού  39.591,15 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2014  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

 6. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2013

 7. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014

 8. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2013

 1. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014

 2. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λιανικών  αγορών  στη  Σιντόρη  Βασιλική  του  Δημητρίου

 3. Επανακαθορισμός  αντιτίμου  διάθεσης  λυμάτων  με  βυτίο  στον  Βιολογικό  Καθαρισμό  Φιλιππιάδας

 4. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων

 5. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  του  κτιρίου  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Θεσπρωτικού

 6. Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση,  αίθουσας  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Φιλιππιάδας,  στο  Σύλλογο  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Φιλιππιάδας  και  στο  Σύλλογο  Ανωγιατών,  για  την  πραγματοποίηση  διάφορων  δραστηριοτήτων  των  Συλλόγων,  κατά  τις  απογευματινές  ώρες  που  το  Σχολείο  είναι  κλειστό

 7. Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση,  αίθουσας  του  3ου  Δημοτικού  Σχολείου  Φιλιππιάδας,  στο  Σύλλογο  Φίλων  Μουσικής  Φιλιππιάδας,  για  την  πραγματοποίηση  διάφορων  δραστηριοτήτων  του  Συλλόγου,  κατά  τις  απογευματινές  ώρες  που  το  Σχολείο  είναι  κλειστό

 8. Διόρθωση  κτηματολογικής  εγγραφής  ακινήτου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας,  ιδιοκτησίας  Φωτίου  Καρακλιά

 9. Χορήγηση  άδειας  διέλευσης  δικτύων  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  στη  Φιλιππιάδα  από  την  εταιρεία  HOL  HELLAS  ONLINE

 10. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  πεζοδρομίου  από  Σούπερ  Μάρκετ  έως  Γυμνάσιο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού »

 11. Έγκριση  παράτασης  και  μεταβολής  χρονοδιαγράμματος  εκτέλεσης  της  εργασίας  με  τίτλο :  « Παροχή  Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  για  την  υλοποίηση  του  Υποέργου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο :  ‘’  LAROUTE ‘’ »

Ο  Πρόεδρος

 Νίκος  Μάστορας

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση