Πρόγραμμα επαναληπτικών εκλογών

Για τις Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 ( 25-05-2014)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.1 και 33 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >> , σύμφωνα με τις οποίες στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται (ποσοστό μεγαλύτερο του 50 %) η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
2.Το αριθ.662/21-5-2014 έγγραφο του Πρωτοδικείου Άρτας.
3.Το γεγονός ότι κατά τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 στο Δήμο Ζηρού, κανένας συνδυασμός δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι :

Την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 (25-5-2014) θα διενεργηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, ανάμεσα στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων στο Δήμο Ζηρού Νομού Πρέβεζας:

Α)Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΟΛΔΑΣΗ του Γεωργίου.

Β)Ο συνδυασμός «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για το Δήμο Ζηρού» με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗ του Δημητρίου.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25η Μαΐου 2014 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα στα ίδια εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ΄ αριθμ. 47505/1746/2-5-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Πρέβεζας, ενώπιον των ίδιων δικαστικών αντιπροσώπων και ενώπιον των ίδιων εφορευτικών επιτροπών των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.
Στην επαναληπτική ψηφοφορία δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο, αφού η εκλογή γίνεται μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους.
Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των Κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση