5 Ιουνίου, 2014

Daily Archives

  • Προσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Παρασκευή  06  Ιουνίου  2014  και  ώρα  19 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης : Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014 Αποδοχή  ποσού  15.610,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών […]