Πρόσκληση συνεδρίασης Δευτέρα 06/10/2014

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκμίσθωσης, εκποίησης, ανταλλαγής κλπ. Δημοτικών Ακινήτων και Δημοτικών Εκτάσεων
 2. Ορισμός ενός τακτικού μέλους, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμού και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων Νομού Πρέβεζας
 3. Σύσταση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
 4. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Ζηρού
 5. Αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ζηρού που συμμετέχουν στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων κλπ. για το έτος 2014
 6. Ορισμός ενός τακτικού μέλους, με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ζηρού στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο.Τ.Α.
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ζηρού για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Νομού Πρέβεζας ( ΚΕΚ – ΚΕΑΑΠ. Α. Ε. )
 8. Συγκρότηση οργάνου εκτέλεσης διοικητικών πράξεων
 9. Έγκριση κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας
 10. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του 1ου τριμήνου έτους 2014 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2014
 11. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του 2ου τριμήνου έτους 2014 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2014
 12. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2014
 13. Έγκριση προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2014
 14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο μήνες
 15. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων
 16. Έγκριση της αριθ. 49/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ » που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου σε διαγωνισμό στα Πλαίσια της Δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής »
 17. Έγκριση της αριθ. 15/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου σε διαγωνισμό στα Πλαίσια της Δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής »
 18. Εξέταση αιτημάτων σχετικά με το έργο : « Ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλεως της Φιλιππιάδας »
 19. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος
 20. Κλείσιμο λογαριασμού από την Τράπεζα της Ελλάδας – Πρακτορείο Πρέβεζας του Δήμου Ζηρού που είχε ανοιχτεί στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : « Αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ( ΧΑΔΑ ) στην περιοχή Γέφυρα Καλογήρου ( ΦΙΞ ) και στο Τοπικό Διαμέρισμα Κερασώνα του Δήμου Φιλιππιάδας »
 21. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή πεζοδρομίου από Σούπερ Μάρκετ έως Γυμνάσιο της Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού »
 22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : « Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού »
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : « Δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής στη θέση ‘’ Αγνάντιο ‘’ της Κοινότητας Κρανέας »
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην πόλη της Φιλιππιάδας και στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Φιλιππιάδας »
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης »
 26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου »
 27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα »
 28. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Αποπεράτωση κεντρικού αγωγού ομβρίων υδάτων έως οικία Αλεξάνδρου Φλώρου στην Τ. Κ. Γυμνοτόπου »
 29. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Προφήτη Ηλία και Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Τ. Κ. Νέας Κερασούντας »
 30. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Ζηρού »
 31. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα »
 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις – φωτισμός στην Τ. Κ. Θεσπρωτικού »
 33. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην κεντρική αγορά της Τ. Κ. Θεσπρωτικού »

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση