Πρόσκληση για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρόσκληση για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.3852/2010, στο Δήμο Ζηρού και σε διάστημα δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να συσταθεί Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Για το λόγο αυτό, καλούμε τους εκπροσώπους :
•Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
•Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
•Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
•Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
•Των ενώσεων και συλλόγων
•Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
•Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
•Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
•Εκπρόσωπους των τοπικών συμβουλίων νέων και
•Δημότες
που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά στο email : info@dimoszirou.gr, ή εγγράφως στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014, για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ζηρού.
Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση