Ανακοίνωση για εγγραφές/επανεγγραφές σχολικού έτους 2019-2020 από τον Ο. Δ. Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Ο «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου –Δήμου Ζηρού» σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές και οι επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2019-2020 αρχίζουν στις

10 Μαΐου 2019 και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις , τα δικαιολογητικά των εγγραφών & επανεγγραφών είναι αναρτημένα στο site του Δήμου Ζηρού ,καθώς και σε κάθε Βρεφονηπιακό-

Παιδικό Σταθμό.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από 9:00 π.μ. έως 13:00 στους Βρεφονηπιακούς –Παιδικούς Σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι

ενδιαφερόμενοι.

Για τις εγγραφές & επανεγγραφές ισχύουν τα εξής:

1. Τα γεωγραφικά όρια που ισχύουν για κάθε Βρεφονηπιακό-Παιδικό Σταθμό τηρούνται απαράβατα.

2. Εμπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι όσες υποβληθούν από 10 Μαΐου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2019 και ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00.

3. Τα πρώτα αποτελέσματα-πίνακες μοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 5 Ιουλίου 2019.

4. Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης, θα υποβάλλονται από 8 Ιουλίου έως και 11 Ιουλίου 2019.

5. Το όριο ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν

α) στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού

είναι από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο

β) στον Παιδικό Σταθμό Ν. Κερασούντας είναι από 2,5 ετών

(30 μηνών) έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

6. Στα Βρεφικά τμήματα θα φιλοξενηθούν βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.

7. Στα Παιδικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία των Βρεφονηπιακών Σταθμών .

Τηλ. Τμήματος 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλιππιάδας: 26830 22315

Τηλ. Τμήματος 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Θεσπρωτικού: 26830 31223

Τηλ. Αυτοτελούς Γραφείου Νέας Κερασούντας: 26830 41306

Η Πρόεδρος

Καραπάνου Αναστασία

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 2019

3. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

4. ΥΠ.ΔΗΛ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

5. δικαιολογητικα 2019