Προσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Παρασκευή  06  Ιουνίου  2014  και  ώρα  19 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 2. Αποδοχή  ποσού  15.610,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ως  αποζημίωση  για  την  αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών  κατά  την  προπαρασκευή  και  διεξαγωγή  των  εκλογών  της  18ης  και  25ης  Μαΐου  2014,  για  την  ανάδειξη  των  αιρετών  αρχών  των  Δήμων  και  των  Περιφερειών,  καθώς  και  των  Ελλήνων  μελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου

 3. Αποδοχή  ποσού  177.294,65 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  έναντι  της  δόσης  έτους  2014,  στο  πλαίσιο  εξόφλησης  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α.,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  27  του  Νόμου  3756/2009

 4. Αποδοχή  ποσού  33.400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  δράσεων  Πυροπροστασίας  και  καθορισμών  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν

 5. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2013

 6. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014

 7. Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στη  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού

 8. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »

 9. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  του  χρονοδιαγράμματος  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου – Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Προσθήκη  κατ΄ επέκταση  και  καθ΄ ύψος  στο  2ο  Δημοτικό  Σχολείο  Φιλιππιάδας  »

 10. Έγκριση  της  αύξησης  προϋπολογισμού  για  την  κάλυψη  δαπανών  μισθοδοσίας  προσωπικού  για  την  παρακολούθηση  των  εκσκαφών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »

 11. Έγκριση  παράτασης  και  μεταβολής  χρονοδιαγράμματος  εκτέλεσης  της  εργασίας  με  τίτλο :  « Παροχή  Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  για  την  υλοποίηση  του  Υποέργου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο :  ‘’  LAROUTE ‘’ »

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση