Τεύχη δημοπράτησης έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) Δ.Κ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ»

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

03. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

04. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

05. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

06. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

07. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΝΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ)

08. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ)

 

 

Σ1-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Σ2-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Σ3-ΚΑΤΟΨΕΙΣ

Σ4-ΟΨΕΙΣ

Σ5-ΤΟΜΕΣ

Σ6-ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ